Fra høyslåtta til fabrikkgolvet – 90 år med sementstøv.

Det er på tide å tørke støvet av gammel sementhistorie. Dette er fortellinga om industrietablering i ei lita bygd, om hvordan bygda vokste til et større sted, og om hvilke ringvirkninger industrien medførte for en hel kommune og for befolkningsgruppene her, samer og bumenn. Det er nå, i 2008, 90 år siden.

Fortellinga kunne vært hvor som helst fra i Nord-Norge, for så vidt hvor som helst i Norge, men denne fortellinga har sin historiske bakgrunn fra Gásluokta/Kjøpsvik i Divtasvuodna/Tysfjord. Mye er som hentet direkte fra Knut Hamsun sine bøker om Segelfoss (”Børn av tiden”, 1913 og ”Segelfoss by”, 1915), bygda som vokste til en liten by. Det spekuleres i at Hamsun hentet noe av sin inspirasjon nettopp fra Gásluokta/Kjøpsvik, selv om stedet ikke fikk industri før i 1918. Det var det året Nordland Portland Cementfabrik (NPC) etablerte sin virksomhet på stedet – og ingenting ble som før...